While Döngüsü

While Döngüsü

1-) 1 den 10 ‘a kadar olan sayıları alt alta konsolda yazdırın.

2-) 10 defa alt alta “Ailemi Çok Seviyorum” yazısını konsolda yazdırın.

3-) 5 ‘ten 100 ‘e kadar beşer beşer arttırarak konsola yazdırın.

4-) 1 ile 50 arasındaki tüm sayıları toplayan programı kodlayın.

5-) 5 ‘in faktoriyelini alan programı kodlayın.

 

Kategori: C Sharp Etiketler: ,

For Döngüsü C# ( C Sharp )

C Sharp (C#) For Döngüsü İle İlgili Soru Çözümü

 

Çözülen Sorular :

1-) 10 kere alt alta Şampiyon yazdırın.

2-) 0 dan 50 ye kadar olan sayıları alt alta yazdırın.

3-) 5 ten 45 e kadar olan sayıları beşer beşer arttırarak alt alta yazdırın.

4-) Klavyeden girilen sayı kadar ekrana Merhaba yazdırın.

5-) Klavyeden girilen sayının faktoriyelini alan program.

1. Yazılı Sınavı Sorularının Çözümü

Programlama Temelleri 1. Yazılı Sınavı Soruları Çözümü

1-)  Tatlı adında bir değişken tanımlayıp içerisine baklava yazısını atayın. (5 puan)

2-)  Aşağıdaki programın çıktısını yazınız. (5 puan)

İnt a=5;

int b=8;

a=b-2;

b=a+2;

a=a*b;

Console.WriteLine(a);

Console.WriteLine(“——“);

Console.WriteLine(b);

Console.ReadKey();

3-) Klavyeden girilen iki sayının toplamını konsol ekranında görüntüleyen programı kodlayın. (15puan)

4-) Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulan programı kodlayın.(15 puan)

5-) Klavyeden girilen sayı 180 ve üzeri ise “Barajı Geçtin”   , sayı 180 den küçükse “Başarısız Oldun” yazısını konsol ekranında yazdıran programı kodlayın. (15puan)

6-)Klavyeden girilen yazı kırmızı ise ekranda Enerjik , yazı mavi ise Güven , sarı ise Gençlik yazdıran , farklı bir yazı girilmişse   “ Lütfen Ana Renk Giriniz “   yazısını konsolda görüntüleyen programı kodlayın. (20 puan)

7-)Klavyeden girilen sayının karesini alıp sayının karesi 0 ile 50 arasında ise “Okulumu Çok Seviyorum”  , 50 ile 70 arasında ise “Arkadaşlarımı Çok Seviyorum”   , 70 ile 100 arasında ise  “ Öğretmenlerimi Çok Seviyorum “  yazısını konsolda görüntüleyen ve sayının karesi 0 ile 100 arasında değilse “Hayatı Çok Seviyorum” yazısını konsolda görüntüleyen programı kodlayın.(25 puan)

 

Else İf

C Sharp Else If

Videoda Çözülen Sorular :

1-) Kullanıcıdan gelecek bir yaşı kontrol ediniz yaşı 35 den küçük ise “Daha Çok Gençsin” Uyarısı versin.
Eğer 35 ise “Yaşın Sınırda Yazsın”  Eğer Daha Büyük ise “Gözün Toprağa Bakıyor” Uyarısı Verdiniriniz.

2-) Klavyeden girilen mevsimde bulunan ayları ekrana yazdırınız.

3-) Klavyeden girilen sıcaklık 0 dan küçükse “çok soğuk” , 0 ile 20 arasında ise “soğuk”,
20 den büyükse sıcak yazdıran programı kodlayın.

İf Else

İf Else İle İlgili Örnekler

1-) Klavyeden girilen sayı 50 den büyükse dersi geçtin, 50 den küçükse dersten kaldın yazdıran program.

2-) Klavyeden girilen yaş 18 ve 18 den büyükse ehliyet alabilirsin, yaş 18 den küçükse ehliyet alamazsın yazdıran program.

3-) Klavyeden girilen iki sayıyı toplayıp, toplam 100 den büyükse kazandın, 100 den küçükse kaybettin yazdıran program.

4-) Klavyeden girilen harf b ise bursa , başka bir harf girilmişse lütfen doğru giriniz yazdıran program.

5-) Klavyeden girilen isim mehmet ise hoşgeldin yazdıran, farklı bir isim girilmişse yanlış geldin yazdıran program.

Klavyeden Yazı Girme C Sharp(C# Klavyeden Yazıları Değişkene Atama)

 Klavyeden Yazı Girme C Sharp,C# Klavyeden Yazıları Değişkene Atama, String, Csharp string, string ile ilgili örnekler, string ile ilgili sorular

Sorular:

1-) Klavyeden girilen ad ve soyadı iki değişkene atayıp konsolda görüntüleyin.
2-) Klavyeden girilen üç adet ülke adını üç değişkene atayıp yan yana konsolda görüntüleyin.

C Sharp Değişken Tanımlama (İnt – String)

Değişken Tanımlama Örnekleri (İnt – String)

 

C Sharp Değişken Tanımlama (İnt – String Örnekleri) , C Sharp Konu Anlatımı, C Sharp Örnekler, C Sharp İnt Nedir, C Sharp String Nedir, c#Copyright © 2009 Öğrensen . Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie . Türkçe Çeviri ilyas.info.